Grootgenhouterstraat 84

6191NV, Beek

Laeven Consultancy helpt ondernemers

Stuur een mail of bel voor meer informatie

Contact
Financieringsregisseur

U bent ondernemer in het MKB en wilt groeien met uw bedrijf. Laeven Consultancy helpt u bij het vinden van een passende financiering. Dat doe ik indien noodzakelijk, door verschillende financieringsvormen te stapelen tot een co-financiering. Hierbij maak ik gebruik van de kennis en ervaring die ik heb met financieringsmogelijkheden bij banken, regionale overheden, investeerders en crowdfunders.

Bedrijfsanalyse

Middels een bedrijfsanalyse zal op een objectieve manier het bedrijf doorgelicht worden. Hierbij gaat de aandacht uit naar de structuur, cultuur, personeel, werkprocessen en financiële gang van zaken binnen uw onderneming.

Strategiebepaling en businessplan

Laeven Consultancy helpt u bij het bepalen van de bedrijfsstrategie en het samenstellen van uw businessplan en eventuele implementatie van uw plannen.

Recovery

Bij onvoldoende rendement dient snel en adequaat te worden bijgestuurd. Zo kan door langdurige onvoldoende rentabiliteit de cashflow danig onder druk komen te staan. Leveranciers, financiers of anderen eisen een doortastende aanpak van de problemen en verwachten op korte termijn oplossingen. Laeven Consultancy analyseert de problemen en oorzaken snel, en komt met verbetervoorstellen. Laeven Consultancy doet dit altijd in het belang van de onderneming en in samenwerking met alle betrokken partijen en vertrouwelijk.

Bedrijfsovername en bedrijfswaardering (RAB BV)

Laeven Consultancy ondersteunt en begeleidt ondernemers bij bedrijfsovernames en bedrijfswaardering. Laeven Consultancy is gediplomeerd Register Adviseur Bedrijfsopvolging Business Valuation (RAB BV) met een bancaire achtergrond, waardoor inzicht aanwezig is over de haalbaarheid van de financiering.

Interim Management

Tijdelijke ondersteuning op financieel/commerciëel gebied kan nodig zijn als gevolg van bijvoorbeeld ziekte van uw personeel of bij de implementatie van uw aangepaste strategie. U wilt echter wel flexibel blijven en geen extra personeel aannemen.

+31 (0)6 108 47 523 Bel voor meer informatie

Contact Us